XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Piątkowa (27.01.) sesja Rady Powiatu Nowosolskiego rozpoczęła się dość nietypowo. Wicestarosta Przemysław Ficner wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławem Suskim i kierowniczką nowosolskiego oddziału Gazety Lubuskiej Elizą Gniewek-Juszczak wręczyli dyplomy i upominki w plebiscycie „Człowiek Roku Krono 2016” zorganizowanym przez redakcję. Z Powiatu Nowosolskiego wyróżnienie otrzymał: Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Gąsior, Łukasz Hendel, Aleksander Tomaszewski i Krzysztof Uchal. Dość nietypowo sesja również się zakończyła. Korzystając z obecności Zarządu i radnych, ze wszystkimi pożegnała się Sekretarz Powiatu Elżbieta Szymczyk.
Podczas sesji radni podjęli uchwały dot. m.in. wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Nowosolskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Taki wniosek złożył Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli. Środki na sztandar zebrał Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, któremu przewodniczył Starosta Waldemar Wrześniak. Radni jednomyślnie zagłosowali za umieszczeniem herbu na sztandarze.
Radni zatwierdzili również plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2017, w którym znalazły się takie zadania jak np. kontrola realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016, badanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2016 rok, kontrola inwestycji drogowych wykonanych w latach 2015-2016, czy kontrola dotacji celowej dla gminy Nowa Sól miasto na organizację transportu zbiorowego do gmin Otyń, Kolsko, Kożuchów.