Odwołana XIX sesja NADZWYCZAJNA Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Uprzejmie informujemy, że planowana na poniedziałek 16 marca XIX Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Nowosolskiego została odwołana.

 
Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 5 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 16 marca 2020 r. na godz. 9:00 XIX Sesję NADZWYCZAJNĄ Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz /pok. 216, II piętro/. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad: 
  1. Otwarcie XIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
  4. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski