XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 9:00 XI Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Jarosław Suski
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – nr druku 0520/65/2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok – nr druku 0520/66/2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznego Technikum dla Dorosłych
  z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – nr druku 0520/67/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – nr druku 0520/68/2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4
  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – nr druku 0520/69/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – nr druku 0520/70/2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby – nr druku 0520/71/2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby – nr druku 0520/72/2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby – nr druku 0520/73/2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby – nr druku 0520/74/2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby – nr druku 0520/75/2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania
  i Doskonalenia Zawodowego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby – nr druku 0520/76/2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie połączenia szkół
  i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”
  w Nowej Soli – nr druku 0520/77/2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – nr druku 0520/78/2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – nr druku 0520/79/2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie – nr druku 0520/80/2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego od dnia 1 września 2019 r. – nr druku 0520/81/2019.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli – nr druku 0520/82/2019.
 21. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/
Jarosław Suski