Wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w tym oddziale

W związku z utworzeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Krukowskiego, wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, Powiat Nowosolski otrzymał dotację celową na wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w tym oddziale.                          

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 117.300,00 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej 93.840,00 zł oraz wkład własny Powiatu Nowosolskiego 23.460,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ

wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w tym oddziale

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 117.300,00 zł

DOFINANSOWANIE 93.840,00 zł

WKŁAD WŁASNY POWIATU NOWOSOLSKIEGO 23.460,00 zł