Wyniki matur w powiecie nowosolskim

Po prawie dwóch miesiącach oczekiwania, maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Na terenie Powiatu Nowosolskiego odbył się on w każdej z sześciu szkół ponadgimnazjalnych. W sumie do matury przystąpiło 359 uczniów. Procentowe wyniki matur są lepsze niż te z zeszłego roku. Wtedy na 377 uczniów zdało 65,5 proc. W tym roku procent wzrósł do 69,6. Nie jest to jednak rezultat, który do końca satysfakcjonuje. W tym roku oczekiwania były większe, ale dążymy do tego, aby te wyniki z roku na rok się poprawiały. Majowy egzamin zdało 250 uczniów. 73 będzie się musiało przygotować do matury poprawkowej, która odbędzie się w sierpniu. Oznacza to, że ci uczniowie przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego, dlatego przysługuje im prawo do poprawki. Matury z więcej niż jednego przedmiotu nie zdały 34 osoby. Oni ponownie będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości dopiero w maju 2018 r.
Gratulujemy tym, którzy zdali, a pozostałym życzymy powodzenia!

fot. Tygodnik Krąg