Wykonawca rusza z zagospodarowaniem terenu przy Elektryku

Firma WAGNER FACTORY Jerzy Wagner z siedzibą w Ługach rozpoczyna ambitny projekt zagospodarowania terenu przyległego do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli. Inwestycja ta obejmuje także budowę przejścia, które połączy budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki.

Starosta Mariusz Stokłosa, członkini zarządu Sylwia Wojtasik oraz skarbnik Gabriela Radziszewska podpisali umowę z wykonawcą, firmą WAGNER FACTORY. Projekt ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury szkolnej, ale także stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego otoczenia dla uczniów oraz pracowników CKZiU Elektryk.

Zakres prac będzie obejmował:

  • Przebudowę wejścia głównego od ulicy  Staszica,
  • Wykonanie nowych i wymiana istniejących instalacji kanalizacji deszczowej w terenie,
  • Wymiana istniejących nawierzchni utwardzonych przy szkole oraz wykonanie nowych utwardzeń,
  • Montaż elementów małej architektury, wiat i zadaszeń,
  • Wykonanie nowych zewnętrznych instalacji elektrycznych,
  • Remont murków oporowych i cokołowych ogrodzenia terenu z wymianą istniejących elementów z paneli blach tłoczonych i prętów

Realizacja projektu planowana jest na okres do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31 października 2024 r. Koszt inwestycji wynosi 3 519 713,82 zł.

Projekt zagospodarowania terenu to ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury edukacyjnej w Nowej Soli. Zadanie realizowane jest w ramach utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU Elektryk.