Wykłady, warsztaty i współpraca

Blisko 120 osób wzięło udział w Konferencji Naukowo-Metodycznej poświęconej tematowi depresji. Wydarzenie było również okazją do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Nowej Soli oraz Instytutem Psychologii UZ.

„Różne oblicza depresji: od lęku do agresji” – temat trzeciej Powiatowej Konferencji Naukowo-Metodycznej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na zaproszenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Nowej Soli odpowiedzieli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, dyrektorzy przedszkoli w Powiecie Nowosolskim, przedstawiciele sądów, lekarze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i PCPR. W sumie blisko 120 osób.

Wśród gości konferencji znaleźli się również Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Bogumiła Sadowa, Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Anna Włodarczak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ oraz grono specjalistów, którzy przygotowali wykłady i warsztaty.

Uroczyste otwarcie

Podziękowania dla organizatorów oraz życzenia, aby udział w wydarzeniu okazał się dobrą inwestycją, przekazała uczestnikom konferencji Starosta Iwona Brzozowska.

– Z tego miejsca dziękuję Pani Małgorzacie Karimow, że podjęła się trudu organizacji tej konferencji. Dziękuję również Państwu, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie. Życzę wszystkim, aby zdobytą wiedzę mogli z pożytkiem wykorzystać w swoich placówkach. Poza tym życzę Państwu miłości, bo chyba tego najbardziej potrzeba nam i naszym dzieciom. Miłość to najlepsze lekarstwo na zranioną duszę i ciało – mówiła Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Inicjatywę podjętą przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Nowej Soli doceniła również Pani wicekurator.

– Dziękuję pani dyrektor Małgorzacie Karimow i Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli, że możemy się dziś spotkać na tej konferencji, posłuchać wykładów i podyskutować, bo temat jest bardzo ważny. Bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i wszystkim dzisiejszym wykładowcom. Życzę wszystkim, żebyśmy nigdy nie spotkali się z objawami depresji, żeby każdy miał szanse poczuć się szczęśliwy i dowartościowany – zwróciła się do zebranych wicekurator Katarzyna Pernal- Wyderkiewicz.

Porozumienie podpisane

Nowosolska konferencja była także okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Nowej Soli a Instytutem Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Instytutu oraz potencjału i pozycji Poradni.

Dokument podpisały dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Psychologii oraz Małgorzata Karimow, dyrektor nowosolskiej Poradni.