Wydział Komunikacji pracuje na nowych zasadach

Starosta Nowosolski informuje, że od dnia 20.05.2020 r. (środa) nastąpi stopniowe przywrócenie obsługi bezpośredniej Klientów w Wydziale Komunikacji.

Mając na uwadze nadal utrzymujące się zagrożenie epidemiczne i w związku z tym brak możliwości używania systemu kolejkowego, obsługa bezpośrednia będzie realizowana po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

W Wydziale Komunikacji obsługiwane będą wyłącznie osoby wcześniej umówione.

W celu realizacji obsługi prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Komunikacji wyłącznie umówionych Klientów załatwiających sprawę, bez osób towarzyszących. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami prosimy o stosowanie zabezpieczeń w postaci maseczek lub przyłbic. Do Wydziału Komunikacji otwarte będą jedynie główne drzwi od strony ulicy Moniuszki, po wejściu prosimy o skorzystanie z urządzenia do dezynfekcji rąk.

  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 4586714.
  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących praw jazdy – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 4586713. 
  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących odbioru stałych dowodów rejestracyjnych, dokonania wpisów w dowodzie rejestracyjnym, wtórnika tablic rejestracyjnych, wtórnika nalepki kontrolnej, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 4586700 lub 68 4586716.

Jednocześnie przypominamy, że posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny – zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Ustawodawca wprowadził od dnia 31.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dłuższy 180-dniowy termin na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz zgłoszenie kupna lub sprzedaży zarejestrowanego pojazdu w Polsce.