Wybierzemy Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Kto będzie reprezentował powiat na Lubuskim Święcie Plonów?

Starosta Powiatu Nowosolskiego Iwona Brzozowska zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwa oraz mieszkańców powiatu do udziału w powiatowym konkursie wieńców dożynkowych. Twórcy najpiękniejszych wieńców otrzymają nagrody oraz nominację do udziału w Lubuskim Święcie Plonów.

Wieńce to nieodzowny element tradycji dożynkowych. Tworzone z ogromną pieczołowitością są symbolem urodzaju i dostatku. Tradycja ta pielęgnowana jest również przez mieszkańców naszego powiatu.

To właśnie do nich skierowany jest konkurs Powiatu Nowosolskiego na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2023. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny tzw. korona oraz wieniec nowoczesny.

Wieńce powinny być tworzone z naturalnych materiałów np. kłosów, kwiatów, ziół, owoców i warzyw. Ich wymiary nie mogą przekroczyć 180 cm wysokości i 150 cm szerokości.

Gminy, które chcą złościć swoich reprezentantów do udziału w powiatowym konkursie, powinny złożyć deklarację do 21 sierpnia 2023. Do 28 sierpnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli należy dostarczyć wypełnione karty zgłoszeń.

Ocena wieńców zaplanowana jest na wtorek 29 sierpnia 2023 r. UWAGA! Komisja konkursowa będzie oceniała wyłącznie te wieńce, które zostaną dostarczone do wyznaczonych miejsc na terenie gmin.

Dwa najpiękniejsze wieńce (jeden nowoczesny i jeden tradycyjny) będą reprezentowały nasz powiat podczas Lubuskiego Święta Plonów 2 września 2023 r. w Świebodzinie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 45 86 856.

Regulamin Konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE