Wszystkich Świętych – zmiana organizacji ruchu w Nowej Soli

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zatwierdziło tymczasową zmianę organizacji ruchu w Nowej Soli związaną ze świętem „Wszystkich Świętych”. Nowe zasady poruszania się w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Wandy w Nowej Soli będą obowiązywały od piątku 30 października.

tymczasowa organizacji ruchu przy cmentarzu w Nowej SoliCałkowicie zostanie zamknięta ulica Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Zakaz wjazdu zostanie wprowadzony na ul. Siennej (od ul. Wandy). Ulice położone w części południowej od ul. Dąbrowskiego będą ulicami dojazdowymi do cmentarza, a ulice położone w części północnej względem ul. Dąbrowskiego będą ulicami wyjazdowymi.

Większość dróg będzie drogami jednokierunkowymi z możliwością zatrzymywania się po jednej stronie drogi. W okolicach cmentarza pojazdy będzie można również zostawiać w wyznaczonych miejscach:

  • parking przy ul. Fabrycznej
  • parking przy ul. Żwirki i Wigury
  • parking przy ul. Al. Wolności (Park Krasnala).

Dodatkowo w obrębie nowosolskiej nekropolii w dniu 1 listopada będą pełniły służbę patrole policji i straży miejskiej, które będą także kierowały ruchem dla zapewnienia płynności ruchu pojazdów i pieszych .

  • Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 30 października ok. godz. 15.00.
  • Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu i demontaż znaków nastąpi 2 listopada do godz. 12.00.