Wszystkich Świętych: przy nowosolskim cmentarzu zmiana organizacji ruchu

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zatwierdziło tymczasową zmianę organizacji ruchu w Nowej Soli związaną ze świętem „Wszystkich Świętych”. Nowe zasady poruszania się w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Wandy w Nowej Soli będą obowiązywały przez 4 dni.

Mapa rejonu przy cmentarzu w Nowej Soli z oznaczonymi drogami jednokierunkowymi i parkingami dla samochodówJuż od soboty 30 października 2021 r. w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy w Nowej Soli zostanie zmieniona organizacja ruchu. Będzie ona obowiązywała do 2 listopada.

Podobnie jak w latach ubiegłych całkowicie zostanie zamknięta ulica Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Zakaz wjazdu zostanie wprowadzony na ul. Siennej (od ul. Wandy). Ulice położone w części południowej od ul. Dąbrowskiego będą ulicami dojazdowymi do cmentarza, a ulice położone w części północnej względem ul. Dąbrowskiego będą ulicami wyjazdowymi (szczegóły na załączonej mapce).

Większość dróg będzie drogami jednokierunkowymi z możliwością zatrzymywania się po jednej stronie drogi. W okolicach cmentarza pojazdy będzie można również zostawiać w wyznaczonych miejscach:

  • parking przy ul. Fabrycznej
  • parking przy ul. Żwirki i Wigury
  • parking przy ul. Al. Wolności (Park Krasnala).

Dodatkowo, aby poprawić płynność ruchu w centrum miasta, zostaną wyłączone światła na skrzyżowaniach ulic Witosa i Piłsudskiego oraz Wojska Polskiego i Kościuszki.

W obrębie  cmentarza komunalnego w dniu 1 listopada będą pełniły  służbę   patrole Policji i Straży Miejskiej  które będą dodatkowo kierowały ruchem dla zapewnienia  płynności ruchu pojazdów i pieszych.