Współpraca zawodowców wraz z osobami z niepełnosprawnościami

Współpraca szkół zawodowych Powiatu z niemieckimi szkołami zawodowymi to dobra możliwość wymiany doświadczeń, a także szansa pozyskania środków z programu transgranicznego. Przygotowania do pozyskania środków na wspólne działania na nowe rozdanie środków z Programu INTERREG trwają.

Po spotkaniu z partnerem  Powiatu – Centrum Innowacji i Technologii z Forst zgodnie z wcześniejszymi  ustaleniami  w pierwszym kwartale 2022 roku odbyło się spotkanie realizatorów działań czyli dyrektorów szkół .

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Cottbus spotkali się przedstawiciele szkół zawodowych z terenu powiatu CKZIU „ Elektryk”, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5 i Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego. Spotkanie było okazją do omówienia  działań realizowanych przez Powiat i partnera CIT w ramach dwóch projektów transgranicznych „Razem dla pogranicza…” i „Młodzi rzemieślnicy. Pandemia wstrzymała część działań, dlatego przed nami jeszcze szkolenia dla mechatroników w zakresie CNC, ale także dla fryzjerów, gastronomów czy mechaników. Uzgodniono terminy, omówiono możliwości i potrzeby.

Wizyta studyjna i prezentacja placówki Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße przez Dyrektora M. Bagolę  – gospodarza obiektu  i współpracowników,  była okazją do obejrzenia pracowni kształcenia zawodowego i rozmów w zakresie  systemu kształcenia w poszczególnych zawodach.

Podczas spotkania pojawiła się nowy obszar  do nawiązania współpracy włączenia osób z niepełnosprawnościami  tzw. edukacja inkluzyjna. Przedstawiciele SOSW już omówili plany na wymianę uczniów, a pierwsze spotkania wymiany doświadczeń ze strony niemieckiej mogłoby się odbyć w październiku.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili gotowość do współpracy, zastrzegli żeby dobrze i wcześniej było to zaplanowane zgodne z potrzebami uczniów i nauczycieli i realizowane w bezpośredniej współpracy pomiędzy szkołami.