Współpraca z żagańską brygadą

Po raz pierwszy Starosta Waldemar Wrześniak spotkał się z nowym dowódcą 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu płk. Dariuszem Lewandowskim. W obecności kpt. Krzysztofa Karnickiego oraz Wiesława Pieca odpowiedzialnego w Starostwie za obronność i ochronę ludności rozmawiali o współpracy. Nowy dowódca zadeklarował pomoc przy zabezpieczaniu większych wydarzeń organizowanych przez Powiat. Wyraził również chęć uczestnictwa w takich imprezach. Jednostka chciałaby również sprawować patronat nad klasami mundurowymi, które cieszą się dużym zainteresowaniem w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych. Pierwszym krokiem do współpracy będzie obecność Wojskowej Komendy Uzupełnień z Żagania podczas III Nowosolskich Targów Pracy i Edukacji, które odbędą się 2 marca br.