Współpraca z organizacjami – weź udział w konsultacjach

Zarząd Powiatu Nowosolskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowosolskiego do udziału w konsultacjach projektu  „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Wymagane konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 9 do 23 października 2020 r.

Organizacje z powiatu mają głos. Konsultacje to jeden z najważniejszych etapów pracy nad „Programem współpracy…”. To od złożonych uwag i opinii zależy, jak w przyszłym roku będzie wyglądała współpraca Powiatu z organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Projekt „Programu współpracy…” oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego w Informatorze Organizacji Pozarządowych, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

Wypełniony formularz konsultacji można złożyć w terminie  od 9 do 23 października  2020 r.

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67 -100 Nowa Sól,
  • osobiście do Biura Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, 
    ul. Moniuszki 3,
  • e-mailem: poczta@powiat-nowosolski.pl