Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu Nowosolskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Nowosolskiego do udziału w konsultacjach projektu  „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.

Wymagane konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 22 września 2023 r.          

Projekt „Programu współpracy…” oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego w Informatorze Organizacji Pozarządowych,
w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

 Wypełniony formularz konsultacji można  złożyć w terminie od 8  do 22 września  2023 r.
– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67 -100 Nowa Sól
– osobiście do Biura Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, 
ul. Moniuszki 3,
– e-mailem: poczta@powiat-nowosolski.pl