Współpraca na rzecz ekonomii społecznej

Starosta Nowosolski W. Wrześniak i Członek Zarządu Powiatu Ł. Wojewódzka podpisali porozumienie partnerskie o współpracy na rzecz ekonomii społecznej w powiecie nowosolskim. Porozumienie zawarte z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum prowadzącą wraz z partnerami Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ma doprowadzić m.in. do pobudzania aktywności młodzieży do rozwoju osobistego oraz zawodowego, wspierania rozwoju spółdzielni uczniowskich, udzielania wsparcia merytorycznego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz wspierania współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Dzięki wspólnym działaniom udało się już reaktywować Spółdzielnię Uczniowską w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, która działa aktywnie prowadząc w szkole kawiarenkę. Odbyły się też warsztaty dla uczniów z zakresu biznesu społecznego.