Wspólnie dla pszczół

W Polsce żyje aż 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Niestety aż 222 z nich są zagrożone wyginięciem! Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, zdobywać pokarm oraz rozmnażać się. Spróbujmy to zmienić! „Wspólnie dla pszczół” to kampania edukacyjno-informacyjna, którą zainicjował Powiat Nowosolski we współpracy z Urzędem Miejskim w Nowej Soli oraz Nadleśnictwem Nowa Sól.

Przedstawiciele partnerów akcji Wspólnie dla pszczółJest ona nastawiona na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia pszczelarstwa  w regionie. Jest to kampania społeczna promująca ekologię i bioróżnorodność. Kampania połączona jest z zakładaniem kwietnych rabat, piknikiem ekologicznym promującym pszczelarstwo połączonym z warsztatami budowy hoteli dla zapylaczy; w których udział wezmą mieszkańcy miasta i powiatu, edukacją ekologiczną dla najstarszych grup przedszkolnych oraz szkół ponadpodstawowych, różnego rodzaju konkursami i kampaniami promującymi projekt.

Celem kampanii jest również poszerzanie wiedzy na temat znaczenia owadów zapylających w ekosystemie oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół placówek. Wiele instytucji publicznych (szkoły, przedszkola, biblioteki itp.) otrzyma domki dla owadów.

Akcja ma celu poszerzenie wiedzy młodego pokolenia na temat ochrony środowiska, w tym owadów zapylających, promowania pszczelarstwa jako jednej z form tradycyjnego rolnictwa oraz utrwalenia dobrych praktyk pro-ekologicznych.

W kampanię zaangażowało się wiele lokalnych podmiotów. Są to:

 •  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli
 • Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Nowej Soli
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Centrum Aktywności Społecznej
 • Rejonowe Koło Pszczelarzy Nowa Sól
 • Miodowy Spichlerz Kolsko

Koordynatorami kampanii są Starostwo Powiatu Nowosolskiego, Urząd Miejski w Nowej Soli oraz Nadleśnictwo Nowa Sól.

Główne cele kampanii:

 • stworzenie dwóch łąk kwietnych (powiatowa: teren CKZiU Elektryk, miejska: Park Fizyki). Wysianie na nich przeszło 20 różnorodnych, miododajnych kwiatów takich jak: mak polny, stokrotka olbrzymia, chaber pospolity, kocimiętka niebieska, smagliczka niska, trawa.
 • Nasiona są tak zróżnicowane, że okres kwitnienia jest różny. Łąka kwietna będzie kwitła przez kilka miesięcy w zależności od naturalnego wzrostu roślin.
 • przygotowanie 150 hoteli dla owadów zapylających i przekazanie ich do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Nowej Soli, szkół podstawowych, bibliotek, ochotniczych straży pożarnej i innych jednostek.
 •  akcja edukacyjna w przedszkolach
 •  warsztaty z bartnictwa dla szkół średnich
 •  konkurs plastyczny dla przedszkoli (tematyka: cykl rozwoju pszczół, życie w ulu, rośliny miododajne)
 •  piknik ekologiczny „Hotele dla owadów”. Większość pszczół żyje samotnie, a nie w ulach. Część z nich chętnie korzysta ze specjalnie przygotowanych domków – zbuduj go z nami i zabierz do swojego ogrodu!
 •  warsztaty pszczelarskie, które skierowane są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Scenariusz warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników
 • Pszczoły są ważne! Czy wiesz, że 100 gatunków roślin to 90% pożywienia na świecie, a 71% tych roślin zapylają pszczoły?