Wspólna sesja Rady Powiatu i Rady Gminy

19 września br. w Gminnym Domu Kultury w Kolsku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. Swój uroczysty charakter zawdzięczała przede wszystkim temu, że była to pierwsza w tej kadencji wspólna sesja Rady Powiatu i Rady Gminy Kolsko. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim wspólne inwestycje. Powiat niedawno zakończył przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Jesiona w gminie Kolsko. – Remontowany odcinek był wąski, bez chodników i kanalizacji deszczowej– mówił podczas sesji kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Wiesław Staruch. – Po przebudowie jezdnia ma szerokość 6 metrów, chodniki, zatokę autobusową i kanalizację. Koszt tej drogowej inwestycji to 1,7 mln zł, z czego Powiat uzyskał 64 proc. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Powiat Nowosolski i Gminę Kolsko łączy również realizacja projektu „Kolej na rower. Budowa ścieżek rowerowych”. Katarzyna Dzieńdziura – Naczelnik Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa przekazała w specjalnie przygotowanej na sesję prezentacji stan realizacji tego projektu oraz dalsze działania z nim związane.
– Dużo pracy kosztowało nas doprowadzenie tego zadania do stanu obecnego – podsumował Starosta Nowosolski W. Wrześniak. – Ale dopięliśmy swego i w tej chwili ścieżka jest projektowana, już po podpisanej umowie z wykonawcą.
Wójt Kolska Henryk Matysik przedstawił również wspólne działania gminy i powiatu jak np. zakup wozu dla policji, zbiórka na policyjny sztandar, czy dopłata do remontu parkingów przy nowosolskim szpitalu.