Wsparcie terapeutów dla uczniów branżówek

Pandemia COVID-19 odbiła mocne piętno na psychice młodych ludzi. Dlatego młodzież z klas branżowych otrzyma dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia mają ruszyć we wrześniu.

Podpisanie umowy Aż 350 uczniów klas branżowych weźmie udział w treningach psychologiczno-pedagogicznych, które będą realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. W ramach projektu zaplanowano ok. 670 godzin zajęć indywidualnych oraz grupowych.

Powiat Nowosolski przeprowadził diagnozę potrzeb w zakresie doradztwa  edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem potrzeb psychologicznych w zakresie umiejętności uniwersalnych  uczniów szkoły branżowej wynikającą z negatywnych skutków epidemii COVID – 19. Długotrwale pozbawienie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami może skutkować trudnościami w nauce, wzrostem zachowań ryzykowanych czy różnych nadużywań.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego – Starosta Iwona Brzozowska, Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz Skarbnik Emil Chwiałkowski – podpisał umowę na realizację zadania z Marzeną Lewandowską – Psychoterapia oraz Profilaktyka i Terapia Uzależnień.

Zajęcia dla młodzieży mają ruszyć od września i potrwają do końca marca 2023 r.