Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

W ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” wsparcie otrzymali również nauczycie, dla których przygotowano kursy, szkolenia oraz możliwość ukończenia studiów podyplomowych. Wsparcie ma na celu podniesienie umiejętności nauczycieli, ich kwalifikacji oraz lepszego przygotowania do pracy z uczniami. Do tej pory został zrealizowany kurs carvingu. Trwają ST-PRO1 Szkolenie programowania sterowników SIMATIC S7, część 1-40h, studia podyplomowe z zakresu Transportu i spedycji, logistyki oraz energii odnawialnej.