Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego

Dyrektorzy szkół z terenu powiatu nowosolskiego, przedstawiciele Starostwa Nowosolskiego, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowej Soli, burmistrz Nowego Miasteczka uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Markiem Kamińskim. Spotkanie było poświęcone projektowi, który zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego. Powiat przymierza się do złożenia takiego wniosku i oprócz Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, zaprosił do współpracy również Zespoły Szkół z Nowego Miasteczka i Siedliska.
W ramach projektu można doposażyć szkoły i placówki, kierować uczniów na staże i praktyki, ale również podnosić kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Na spotkaniu omówiono zakres wsparcia, wstępny podział alokacji, a także kryteria wyboru projektu.