Wsłuchujemy się w potrzeby małych i średnich firm

Z jakimi problemami na rynku pracy zmagają się lokalni przedsiębiorcy? Co jest przeszkodą w pozyskiwaniu młodocianych pracowników? W jakim kierunku powinno iść szkolnictwo zawodowe? To tylko niektóre problemy poruszane podczas spotkania, które dotyczyło przygotowań do zbliżającej się konferencji dla lokalnych przedsiębiorców.

Starosta Nowosolski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli jesienią zapraszają pracodawców z Powiatu Nowosolskiego na spotkanie, które będzie poświęcone aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz prognozom na najbliższe lata. Trwają przygotowania do tego wydarzenia.

– Jesteśmy na etapie rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji zrzeszającymi lokalnych pracodawców. Chcemy poznać ich problemy i oczekiwania. Dobra współpraca z przedsiębiorcami pozwoli nam skuteczniej reagować na potrzeby lokalnego rynku pracy – podkreśla Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

W tym tygodniu Członka Zarządu Sylwii Wojtasik spotkała się z dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli Dariuszem Popowiczem oraz dyrektorem ZSP nr 2 Danielem Lesiewiczem. Uczestnicy spotkania omówili  ważne z punktu widzenia małych i średnich zakładów pracy tematy dotyczące problemów praktyk i staży młodocianych pracowników, możliwości pomocy ze strony PUP oraz zatrudnienia obcokrajowców. Starostwu zależy na wsparciu naszych rodzimych przedsiębiorców oraz zacieśnieniu współpracy w zakresie edukacji przyszłych rzemieślników i wykwalifikowanych pracowników, którzy skutecznie będą wspierać lokalny rynek pracy.