Wraca obsługa bezpośrednia w powiatowych punktach pomocy prawnej

Starosta Nowosolski informuje, że od 25 maja br. nastąpi stopniowe przywrócenie bezpośredniej obsługi w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.  

Osobiste udzielanie porad w punktach lub telefoniczne i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość następować będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

!!! Więcej informacji w BIP – POMOC PRAWNA

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy Mieszkańców Powiatu Nowosolskiego o ograniczenie wizyt w Punktach wyłącznie do spraw pilnych.

Dla jednoosobowych firm

Ponadto informujemy, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, rozszerzono krąg uprawnionych do uzyskania pomocy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 4 nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieś kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wystarczy oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu osób w ciągu ostatniego roku.

Rejestracja odbywa się we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10.00 – 13.30 pod numerem tel. 790 227 119.