Wolne środki na realizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nowosolskim (2017)”. W ramach projektu Urząd posiada wolne środki na realizację staży. Wszelkie informacje zawarte w załącznikach.