Wojewoda odwiedził Nową Sól

Starosta Iwona Brzozowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego Jarosław Suski uczestniczyli w wizycie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka w Nowej Soli. Z Wojewodą spotkali się również Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Członek Powiatu Sylwia Wojtasik. Wojewoda odwiedził Nową Sól na zaproszenie Prezydenta Nowej Soli Jacka Milewskiego oraz Urzędu Miasta.

Starosta, Wojewoda, Prezydent Nowej Soli - konferencja na Lagunie– Dla mnie to bardzo ważne, kiedy mogę spotykać się z samorządowcami, poznawać na miejscu problemy i podjąć rozmowy, które mogą być inspiracją do podejmowania działań, które będą mogły wspomagać samorządy – podkreśla Wojewoda Władysław Dajczak.

Wizyta rozpoczęła się w Nowosolskim Domu Kultury, gdzie Wojewoda wręczył zasłużonym pracownikom samorządowym Medale za Długoletnią Służbę.

Prezydent Nowej Soli wraz z Maciejem Jankowskim, Wiceprezydent Natalią Walewską-Wojciechowską, Radną Wojewódzką Beatą Kulczycką, nowosolskimi radni i pracownikami urzędu przybliżyli Wojewodzie inwestycje, które w ostatnim czasie są realizowane w mieście – powstające Centrum Aktywności Społecznej i Dzienny Dom Senior+, nowosolską pływalnię, rewitalizowany teren Fabryki Nici oraz Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjnego.

Jednym z ważnych punktów wizyty była hałda odpadów na terenie byłego Dozametu.

– To trudny temat, którego rozwiązania szukamy od lat. Jednak nieuregulowany temat własności terenu stanowi tu poważny problem. Tym bardziej dziękuję Panu Wojewodzie za zainteresowanie tematem i podjęte do tej pory działania w Ministerstwie – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.