Wojewoda Lubuski z roboczą wizytą w Nowej Soli

Spotkaniem z lokalnymi władzami samorządowymi Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos rozpoczęła wczorajszą (18.05.2015), roboczą wizytę w powiecie nowosolskim. Podczas rozmowy, starosta Waldemar Wrześniak i wiceprezydent Jacek Milewski, przedstawili wojewodzie główne obszary, w których samorządy potrzebują wsparcia. Głównym tematem podczas spotkania w starostwie było omówienie spraw dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Nowosolskiego.

Po spotkaniu w starostwie wojewoda K. Osos wraz z przedstawicielami powiatu i miasta wizytowała teren byłej fabryki nici Odra oraz teren byłego Dozametu, gdzie zalega hałda trujących odpadów ropopochodnych, drugi duży problem Nowej Soli.

Podczas oglądania ruin fabryki Odra starosta W. Wrześniak oraz wiceprezydent J. Milewski omówili zagadnienia związane z rewitalizacją części miasta obejmującej m.in. te tereny. 23 kwietnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Nowosolski magistrat planuje udział w tym konkursie.  –  Wspólnie ze Starostwem mamy plan, aby udrożnić komunikacyjnie teren Odry, wyburzyć część budynków, które należą do Skarbu Państwa i wybudować drogę między innymi po to, aby lepiej skomunikować miasto od ulicy Wrocławskiej do ulicy Topolowej, a także przywrócić teren do miejskiej tkanki poprzez uaktywnienie funkcji publicznych oraz uzbrojenie tego terenu – mówił podczas spotkanie wiceprezydent J. Milewski.  Plany te obejmują perspektywę roku 2020. Wstępne koszty samych wyburzeń części Skarbu Państwa, to około 3 miliony złotych.

Kolejnym punktem wizyty  był  teren zakładu Dozamet, gdzie od lat znajduje się ropopochodna bomba ekologiczna. Wojewoda Osos powiedziała, że sprawa ta jest niezwykle złożona i wymaga działań w poszukiwaniu wspólnej ścieżki rozwiązań problemu, a także że Województwo będzie wspierało te działania. Temat trującej hałdy ma swój początek w 2001 roku, kiedy  firma Pol-Eko-Tech otrzymała pozwolenie na usuwanie i transport  odpadów niebezpiecznych. Z kolejnymi latami decyzję rozszerzano o inne odpady. Proceder zakończyła kontrola WIOŚ,  która wykazała nieprawidłowości i pozwolenie cofnięto, jednak trująca maź pozostaje w Nowej Soli do dziś.

Ostatnimi punktami wizyty w Nowej Soli był nowosolski port, Park Krasnala i skate park, a także  Park Interior. – Była to bardzo potrzebna wizyta. Myślę, że po pierwszym spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Pani Wojewody w Gorzowie Wielkopolskim, zainteresowaliśmy głównymi problemami powiatu i miasta. Dziś udało się je zwizualizować i pokazać z bliska.  Myślę, że dzisiejsze spotkanie przybliży nas do podjęcia decyzji o potrzebie szybkiego działania i rozwiązania problemów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i środowiska. W najbliższym czasie wicestarosta Robert Paluch jedzie na rozmowy do NFOŚiGW. Chcemy zapoznać fundusz z naszymi wariantami rozwiązania problemu oraz uzyskać informację na temat źródeł dofinansowania likwidacji hałdy, ponieważ ani powiat ani miasto nie dysponuje takimi środkami. Potrzebne jest wsparcie z budżetu państwa – powiedział po wizycie starosta W. Wrześniak.