Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur.
Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna, ziemniak, mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.
Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF dostępną na stronie https://elf.arr.gov.pl lub Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą.
Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny //www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny.