Wniosek do PFRON bez wychodzenia z domu

Starasz się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? To jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Od stycznia wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.

Sam proces składania wniosków jest prosty i posiada szereg ułatwień. System wyposażony jest w niezbędne formularze i wzory umów oraz inne funkcjonalności, które ułatwiają aplikowanie i obsługę procesu dofinansowania po stronie samorządów.

W celu przesłania elektronicznego wniosku do właściwego Urzędu potrzebne są jedynie dostęp do internetu oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny. Osoby, które nie posiadają cyfrowego podpisu, mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych.

Dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny i możliwy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 365 dni w roku.