Włodarze gmin na spotkaniu u Starosty

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wraz z Wicestarostą Przemysławem Ficnerem oraz Członkiem Zarządu Andrzejem Ogrodnikiem spotkał się z włodarzami wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu. Przedstawiciele urzędów omówili zagadnienia, które dotyczą m.in. szkolnictwa, dróg powiatowych, zespołu ds. zarządzania kryzysowego. Dużo czasu poświęcono również dyskusji nt. inwestycji planowanych przez starostwo do końca 2016 roku.