“Włącz się! Młodzi i media”

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie „Spożywczaka” wzięli udział w programie edukacyjnym prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Włącz się! Młodzi i media”. Celem podejmowanych działań było kształtowanie postawy świadomego i krytycznego odbiorcy mediów oraz nabycie umiejętności tworzenia komunikatów medialnych: realizacja filmów, publikowanie w sieci. Uczniowie uczestniczyli w akcjach medialnych: „Zmiany mediów, zmiany świata”, „Zwiastun książki”. Webinaria z ekspertami stanowiły okazję do odkrycia nowych narzędzi oraz doskonalenia techniki tworzenia własnych materiałów. W ramach programu grupa uczniów (Karolina Gleń, Marta Hołowko, Szymon Oberda i Przemysław Przybyła) wzięła udział w kursie na platformie internetowej. Podczas trwających trzy miesiące zajęć on-line młodzież, przy wsparciu mentora, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania i selekcji informacji, bezpieczeństwa w sieci, języka mediów, prawa autorskiego. Wspólne działania i zaangażowanie zaowocowały odkryciem nowych możliwości, animacją środowiska szkolnego i lokalnego.
Udział w projekcie został zwieńczony przygotowaniem filmu „Siedlisko – nasza Mała Ojczyzna”. Przeprowadzona przez uczniów diagnoza społeczna pokazała, jak ważne jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

https://www.youtube.com/watch?v=n5UWmYg1AYI&feature=youtu.be