WKU w Żaganiu w Piątce

Uczniowie ZSP nr 5 spotkali się z przedstawicielami WKU w ŻaganiuW Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie odbył się cykl trzech spotkań, które miały przybliżyć młodzieży warunki pracy w wojsku oraz zasady rekrutacji do służby.

Wojskowi promowali też służbę kandydacką, odbywaną przez kandydata na żołnierza zawodowego będącego studentem uczelni wojskowej. Podczas jednego ze spotkań, goście omówili przebieg nauki na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.