Wizyta Lubuskiego Kuratora Oświaty w Starostwie

W piątek Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska spotkała się z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewą Rawą. W rozmowie uczestniczyła również Sylwia Wojtasik, Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego. Tematem spotkania był nabór uczniów do szkół powiatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Tegoroczny nabór będzie wyjątkowy. W roku w 2019 roku o przyjęcie do szkół średnich będą ubiegały się dwa roczniki uczniów – absolwenci ósmych klas szkół podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjów.

Podczas piątkowego spotkania Starosta Iwona Brzozowska poinformowała, że Powiat Nowosolski jest gotowy do podwójnego naboru. Z danych wynika, że nasze szkoły mogą przyjąć 1 500 uczniów:

  • Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli – 300
  • CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli – 480
  • ZSP nr 2 w Nowej Soli – 270
  • ZSP nr 4 w Nowej Soli – 300
  • ZSP nr 5 w Kożuchowie – 150

Starosta omówiła także stan bazy lokalowej oraz potrzeby kadrowe powiatowych szkół. W większości placówek zajęcia będą odbywały się w systemie jednozmianowym. W pojedynczych przypadkach może pojawić się konieczność wydłużenia godzin nauki w pracowniach specjalistycznych.