Witosa 18 do sprzedaży na nowych zasadach – przetarg już 27 marca br.

27 marca 2018 r. odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż budynku przychodni przy ul. Witosa 18. Cena nieruchomości wynosi 1.297.700 zł. To 50 proc. wartości nieruchomości. Ważną informacją dla potencjalnych kupców i inwestorów jest zmiana warunków zagospodarowania budynku, co daje większe możliwości. Budynek może być przeznaczony zarówno pod usługi ochrony zdrowia, jak i inne usługi nieuciążliwe łącznie lub osobno. Może być w całości przeznaczony np. na hotel. Usługi związane z handlem zostały w planie ograniczone do 400 m2. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w budynku znalazły się biura, lokale gastronomiczne lub lokale usługowe. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową jako uzupełniającą podstawowe przeznaczenie terenu, więc oprócz usług mogą tam być też lokale mieszkalne. Przetarg odbędzie 27 marca 2018 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój nr 201.
Pełne informacje o przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.
http://www.bip.powiat-nowosolski.pl/47/1501ZARZAD_POWIATU_NOWOSOLSKIEGO_oglasza__III_nieograniczony_przetarg_ustny_na_sprzedaz_prawa_wlasnosci_nieruchomosci_zabudowanej_polozonej_przy_ulicy_Witosa_numer_18_w_Nowej_Soli__28obreb_0003_29_2C_oznaczonej_ewidencyjnie_numerem_dzialki_471_o_powierzchni_1608_m2_2C_dla_ktorej_Sad_Rejonowy_w_Nowej_Soli_V_Wydzial_Ksiag_Wieczystych_prowadzi_ksiege_wieczysta_KW_Nr_ZG1N_2F00014720_2F9___0D_0A/