Wirtualne szkolenie dla wszystkich

Na strzelnicy będą trenowali m.in. uczniowie szkół z terenu powiatuW ramach szkolenia uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego z CKZiU Elektryk Powiat Nowosolski wyposażył szkołę w cyfrową strzelnicę. Z nowoczesnego urządzenia będzie korzystała także młodzież ze szkół w Nowej Soli, Kożuchowie, Nowym Miasteczku, a także policjanci i organizacje pozarządowe.

Wirtualna strzelnica „Pojedynek” to nowoczesny program szkoleniowo-treningowy, który umożliwia naukę bezpiecznego posługiwania się bronią, celności, ćwiczenie obserwacji i współpracy przy wykonywaniu zadań. System składa się z modułu projekcji wyposażonego w kamerę, projektor i głośnik, tabletu i klawiatury do sterowania urządzeniem, drukarki, repliki pistoletu i karabinu (po 4 sztuki) oraz oprogramowania.

– Jednocześnie ze strzelnicy mogą korzystać cztery osoby. Treningi mogą być realizowane indywidualnie i zespołowo, a dzięki kreatorowi ćwiczeń ich przebieg może być różnorodny. Cały czas uczymy się obsługiwać ten sprzęt, aby na zajęciach z młodzieżą w pełni wykorzystać jego możliwości – podkreśla Dyrektor CKZiU „Elektryk”  Grzegorz Königsberg.

Członek Zarządu Sylwia Wojtasik oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Bogumiła Sadowa spotkały się z dyrekcją oraz opiekunem strzelnicy Sprzęt, który trafił do CKZiU „Elektryk” został zakupiony przez Powiat Nowosolski dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej i ma być wykorzystywany na potrzeby szkolenia uczniów OPW oraz klas wojskowych, a także realizacji podstawy programowej w ramach edukacji dla bezpieczeństwa a następnie planowanego przysposobienia obronnego. Wykorzystaniem potencjału wirtualnej strzelnicy są również policjanci oraz lokalne stowarzyszenia, które działają na rzecz obronności.

– Założeniem ministerialnego programu, z którego otrzymaliśmy dotację, jest udostępnienie jej na potrzeby szkolenia młodzieży. Nauka strzelania jest w podstawie programowej, a nie wszystkie szkoły mają strzelnicę, więc realizacja tych zajęć będzie możliwa właśnie w „Elektryku” – mówi Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

Wirtualna strzelnica została przedstawiona nauczycielom szkół ponadpodstawowych CKZiU „Elektryk” przygotowało prezentację wirtualnej strzelnicy dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z Nowej Soli, Kożuchowa i Nowego Miasteczka. Kolejnym krokiem będzie ustalenie harmonogramu i zasad współpracy pomiędzy szkołami, na których będą one korzystały ze strzelnicy.

– Jestem przekonana, że dla uczniów będzie to ciekawa forma realizacji zajęć – podkreśla Członek Zarządu S. Wojtasik.