Wielka woda już nam nie straszna. Budowa wałów na Odrze i Czarnej Strudze zakończona

Rozbudowane wały przeciwpowodziowe Odry i Czarnej Strugi służą już naszym mieszkańcom. 24 listopada 2023 r. odbyło się podsumowanie tej 180 mln inwestycji, którą realizowały Wody Polskie.

Celem projektu było zabezpieczenie obszarów położonych wzdłuż doliny Odry, w szczególności Nowej Soli. Na lewym brzegu Odry powstał 1,7 km wału przeciwpowodziowego, rozbudowano 1,2 km istniejącego wału. Obwałowania rozbudowano także na Czarnej Strudze (7,5 km). W dolnym biegu wybudowano wał przegradzający z nowoczesną śluzą wałową i przepompowanie z 4 agregatami pompowymi, która w okresie wysokich stanów wód w Odrze będzie odprowadzała wodę ze zlewni Czarnej Strugi. Dzięki temu mieszkańcy mogą dziś czuć się bezpiecznie.
W ramach projektu udało się zrealizować również zadania, którą choć nie mają bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, są szczególnie ważne dla naszych mieszkańców. M.in. powstało ponad 12 km dróg technicznych, w tym 3,5 km odcinek nawierzchni bitumicznej, które będą sprzyjały rozwojowi turystyki rowerowej w powiecie. Dodatkowo od strony portu powstał 200 metrowy odcinek promenady nadodrzańskiej. A nad Czarną Strugą na os. Konstytucji wybudowano nową kładkę dla pieszych.