Więcej pieniędzy na pożyczki dla przedsiębiorców

W ubiegłym tygodniu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną umowę na wdrażanie i zarządzanie nowym Instrumentem Finansowym pn. „Mała Pożyczka Rozwojowa”, z którego udzielane będą pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

Agencja otrzymała kapitał w wysokości 5 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ok. 1 mln zł. W ramach tych środków lubuscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o udzielenie Małych Pożyczek Rozwojowych w kwocie do 500 tys. zł przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Lubuski Fundusz Pożyczkowy, działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, udziela pożyczek przedsiębiorstwom dokonującym inwestycji na terenie województwa lubuskiego, jak również osobom, które zamierzają uruchomić swoją działalność gospodarczą.

Dużą zaletą tych pożyczek jest jasne zasady udzielania, korzystne i stałe oprocentowanie oraz brak jakichkolwiek opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę pożyczki.

Na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pożyczek oferowanych przedsiębiorcom oraz osobom zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Do dyspozycji przedsiębiorców są również konsultanci LFP w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wlkp. Punkt informacyjny znajduje się także w Nowej Soli:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Oddział Nowa Sól

Inżynierska 8 (pok.28) – Park Technologiczny Interior

tel. 68 411 44 22

e-mail fundusz@opzl.pl

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli jest partnerem LFP.