Wicestarosta i włodarze gmin rozmawiali o ptasiej grypie

W ubiegłym tygodniu Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner spotkał się z przedstawicielami sześciu gmin z terenu powiatu: Otyń, wiejskiej Nowa Sól, Kolsko, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko. Omawiano działania podejmowane w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy w dwóch miejscach w powiecie oraz możliwe zagrożenia wirusem ptasiej grypy na terenie pozostałych gmin powiatu. Jeśli chodzi o gminę Kożuchów jest ona bezpośrednio po perlustracji terenu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, natomiast w mieście Nowa Sól wszelki informacje zostały przekazane do Straży Miejskiej, która informuje mieszkańców i dokonuje kontroli na terenie miasta. W spotkaniach brali udział włodarze gmin, sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. Wicestarosta poinformował, że w obu przypadkach do zarażenia ptasią grypą doszło z powodu niestosowania się mieszkańców do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy stosują się do obowiązujących zakazów i wypuszczają drób na podwórka. Fermy drobiarskie są zabezpieczone matami dezynfekcyjnymi i objęte stałym dozorem weterynaryjnym. P. Ficner zwrócił się z apelem do sołtysów, aby zobligowali mieszkańców wsi do stosowania mat i środków dezynfekcyjnych przy swoich kurnikach i nie wypuszczali drobiu i gołębi do czasu cofnięcia zakazu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Środek dezynfekcyjny można zakupić także u lekarzy weterynarii. W przypadku nieprzestrzegania przepisów służby weterynaryjne mogą karać mandatami do 8000 zł. Kontroli będą także prowadzone przez funkcjonariuszy policji. W chwili wykrycia wirusa ptasiej grypy w danym gospodarstwie ( objawia się to nagłym i masowym zdychaniem ptactwa) uśmiercane jest nie tylko ptactwo w tym gospodarstwie, ale także wszystkie ptaki przyzagrodowe w promieniu trzech kilometrów od wykrytego ogniska ptasiej grypy.