Wiadukt w Konradowie pnie się do góry

Konradowo - równolegle trwają roboty związane z budową drogi i wiaduktu nad linią kolejowąRealizacja inwestycji postępuje zgodnie z założeniami. Równolegle realizowane są roboty związane z częścią drogową – nasypy pod jezdnię drogi powiatowej oraz z częścią mostową – budowa podpór wiaduktu nad linią kolejową.

– Inwestycja zakłada likwidację uciążliwych dla mieszkańców przejazdów kolejowych, budowę wiaduktu i wyprowadzenie ruchu samochodowego z Konradowa w gminie Otyń – wymienia Starosta Iwona Brzozowska.
Warto przypomnieć, że inwestycja realizowana jest w ramach trójstronnego porozumienia Powiatu Nowosolskiego, PKP PLK oraz Gminy Otyń. Na realizację inwestycji Powiat pozyskał ponad 7,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg