Warto inwestować w edukację

We wtorek 5 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyło się spotkanie, które stało się okazją do podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przebudowę budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik,  Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski , Radni Powiatu Nowosolskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Zaproszenie organizatorów przyjęli również Członkowie Zarządu i Radni Powiatu poprzedniej kadencji, którzy rozpoczęli realizację tej ważnej inwestycji, samorządowcy, Krzysztof Słapczyński, reprezentant Lubuskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciele szkół partnerskich w Niemczech, dyrektorzy placówek oświatowych, powiatowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół podstawowych w Nowej Soli, reprezentanci instytucji współpracujących z CKZiU „Elektryk”, członkowie rady rodziców, wykonawcy inwestycji, uczniowie i nauczyciele.

Dla wielu z zaproszonych gości była to pierwsza okazja, żeby zobaczyć nowy budynek szkoły. 26 sal lekcyjnych do nauki przedmiotów ogólnych, aula, magazyny, bar szkolny, biblioteka i izba pamięci robią duże wrażenie. Budynek stanowi część nowoczesnego kampusu szkolnego, w którego skład wchodzi także hala sportowa oraz remontowany budynek przy ul. Piłsudskiego, w którym będą znajdowały się pracownie zawodowe oraz języków obcych.

Dyrektor Grzegorz Königsberg dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt.

Słów uznania dla pracy wielu osób nie zabrakło również ze strony Starosty Iwony Brzozowskiej:

– W żaden sposób nie przypisuję sobie zasługę tego, że dziś tu jesteśmy. Słowa uznania należą się Staroście Waldemarowi Wrześniakowi, Zarządowi poprzedniej kadencji oraz radnym za poparcie tak ważnej inwestycji. Kłaniam się nisko Pani Skarbnik Ewie Matyli, która potrafiła umieścić tak dużą inwestycję w budżecie Powiatu. Serdecznie dziękuję pracownikom Wydziału Inwestycji wraz Panią naczelnik Katarzyną Dzieńdziurą. Dziękuję również dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu, za wiarę w to przedsięwzięcie i duże zaangażowanie, podczas przeniesienia szkoły do nowego budynku – wymieniała I. Brzozowska. – Niech ten obiekt służy młodzieży. Mam nadzieję, że warunki jakie stworzyliśmy my jako organizatorzy, przełożą się na dobre wyniki wychowawcze i edukacyjne – dodała.

Spotkanie uświetnił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Elektryk” pod dyrekcją Artura Niemca.