Warsztaty dla uczniów Technikum Organizacji Reklamy

W ramach podpisanego porozumienia między szkołą CKZiU Elektryk, a Instytutem Sztuk Wizualnych, odbyła się sesja warsztatów dla uczniów Technikum Organizacji Reklamy, które były niewątpliwie ważnym elementem wzbogacającym nauczanie w tym zawodzie.

Pierwsze warsztaty litograficzne, z prowadzącym mgr Pawłem Andrzejewskim, odbyły się 23.03.2016, gdzie uczniowie mogli opanować warsztat graficzny, ale i również rozbudzić w sobie wszechstronną wrażliwość plastyczną. Zapoznali się z techniką linorytu i litografią (technika druku płaskiego). Posumowaniem zajęć było stworzenie własnej koncepcji wykonania odbitki linorytu. Głównym celem zajęć było wykształcenie podstawy aktywnego kontaktu ze sztuką, rozbudzenie wrażliwości i twórczych ambicji.

Drugie warsztaty, które odbyły się 04.04.2016, to rysunek koncepcyjny w pracy rysownika. Zajęcia prowadził mgr Szymon Teluk. W branży reklamowej posługiwanie się obrazem jest nieodzownym elementem. Komunikat wizualny oraz wszelkie wizualizacje i projekty stanowią filar pojedynczych zleceń, jak i bardzo złożonych kampanii. Rysunek koncepcyjny to sposób na przekazywanie pomysłu w sposób prosty i trafny. Na etapie produkcji reklamy jest niezbędny w wizualizacjach scen i planów, elementów scenograficznych oraz ubrań i kostiumów używanych podczas akcji promocyjnych. Podstawy rysunku koncepcyjnego i ilustracji reklamowej okazują się niezmiernie przydatne dla wszystkich członków zespołu, od kierowników, pomysłodawców i copywriterów, po cały zespół wykonawczy i podwykonawczy. Nasi uczniowie mogli skorzystać z całego wachlarza wiedzy prowadzącego zajęcia, jak i nabyć ogólną wiedzę, umiejętności w zakresie wizualnego przedstawienia koncepcji klientowi.

Kolejne warsztaty to warsztaty z dziedziny architektury wnętrz. W ramach tej tematyki Instytut przygotował dwa: „Projekt siedziska dla dwojga” – prowadząca dr Anna Owsian-Matyja oraz „Spotkajmy się w plenerze” – prowadzone przez mgr Joannę Legierską-Dutczak. Celem zajęć było przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego projektowania miejsca służącego wypoczynkowi, jak i miejsca do spotkań w plenerze. Uczniowie otrzymali podstawy z rysunku technicznego , opracowywali detale w skali 1:1, a potem przystąpili do wykonania wizualizacji projektowej formy. Wcześniej zajęcia wsparte były pokazami slajdów, filmów prezentujących zastosowanie i wykorzystanie współczesnych tendencji panujących na rynku meblowym, jak i tendencji w projektowaniu otwartych miejsc spotkań w plenerze.

Ostatnie warsztaty w ramach cyklu warsztatów graficznych to „Działanie fotograficzne” prowadzone przez mgr Marka Lalko. Praca Technika Organizacji Reklamy w dużej mierze opiera się na tym interdyscyplinarnym języku wypowiedzi artystycznej – pojęciu fotografii jako narzędzia umożliwiającego i poszerzającego środki oraz sposoby obrazowania w różnych dziedzinach twórczości. Na tych warsztatach uczniowie poznali wykonywanie zdjęć za pomocą obscura camery, wywoływali je w ciemni, poznali techniki i technologię fotografii, zapoznali się z teorią i estetyką fotografii oraz estetyką sztuki współczesnej. Efektem finalnym była prezentacja wizualna zrobionej kompozycji.

W przyszłym roku szkolnym planowany jest kolejny cykl warsztatów dla kierunku Technik Organizacji Reklamy, które uatrakcyjniają program nauczania tego zawodu i zwiększają naszym absolwentom szanse na rynku pracy. Już teraz zapraszamy na nie naszych potencjalnych nowych uczniów tego kierunku.

Iwona Wolańczyk-Nowicka, Agnieszka Schuster