Wakacyjne przygotowania w ramach Środy z profilaktyką

„Jak przygotować się do lata” to kolejne materiały edukacyjne publikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dedykowane zbliżającą się porą letnią.

Tematyka zawarta w dołączonej ulotce dotyczy:

  • postępowania podczas upału,
  • profilaktyka poparzeń słonecznych,
  • zachęcanie do oddawania krwi,
  • objawy udaru cieplnego i słonecznego,
  • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
  • bezpieczeństwa podczas wakacji.

Ulotka Środa z Profilaktyką_Jak przygotować się do lata

Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do zapoznania się z poradnikiem pacjenta „Nie lekceważ ukąszenia kleszcza” na stronie internetowej NFZ :

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-nie-lekcewaz-ukaszenia-kleszcza,8600.html

Podczas okresu letniego, eksperci NFZ zwracają szczególna uwagę na profilaktykę nowotworów skóry a w szczególności czerniaka i jego występowanie. Na stronie internetowej Akademii NFZ opublikowano film „Profilaktyka nowotworów skóry”:

 https://www.youtube.com/watch?v=PVbfNllXVqg&t=3s

Zachęcamy do dbania o zdrowie w okresie letnim.