W Wydziale Komunikacji nadal trzeba zarezerwować termin

Mając na uwadze utrzymujące się zagrożenie epidemiczne i w związku z tym brak możliwości używania systemu kolejkowego, obsługa bezpośrednia w Wydziale Komunikacji nadal jest realizowana po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

W celu realizacji obsługi prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Komunikacji wyłącznie umówionych Klientów załatwiających sprawę, bez osób towarzyszących.

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami prosimy o stosowanie zabezpieczeń w postaci maseczek lub przyłbic, po wejściu do budynku prosimy o skorzystanie z urządzenia do dezynfekcji rąk.

  • W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 4586714.
  •  W celu umówienia się na wizytę w sprawach dotyczących praw jazdy – należy kontaktować się na numer telefonu – 68 4586713.
  •  Sprawy w zakresie odbioru stałych dowodów rejestracyjnych, dokonania wpisów w dowodzie rejestracyjnym, wtórnika tablic rejestracyjnych, wtórnika nalepki kontrolnej, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu – załatwiane są na bieżąco, bez konieczności umawiania się w pokoju nr 5.

 Jednocześnie przypominamy, że posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny – zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.