W starostwie spotkali się dyrektorzy z całego powiatu

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Nowosolskiego w czwartek w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli spotkali się dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Nowosolskiego, aby porozmawiać o wspólnych problemach, planach i możliwościach współpracy.

Dyrektorzy szkół podstawowych z Mirocina Dolnego, Kożuchowa, Siedliska, Bielaw, Nowego Miasteczka, Niedoradza, Otynia, Bytomia Odrzańskiego, Przyborowa, Lubieszowa, Kolska, Konotopu, Nowej Soli oraz szkół powiatowych – LO, CKZiU, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5, SOSW – i poradni spotkali się w przy jednym stole, aby porozmawiać o wspólnych problemach i wyzwaniach edukacji na naszym terenie.

– W tegorocznym naborze do szkół Powiatu Nowosolskiego przyjęliśmy 1 300 uczniów. W większości są to absolwenci Państwa szkół. W kolejnym naborze uczniów będzie mniej, ale chcemy, aby również oni wybrali nasze szkoły. Liczymy na dalszą współpracę – mówiła Sylwia Wojtasik, Członek Zarządu Powiatu.

Nabór

Na dobrą współpracę z dyrektorami oraz nauczycielami podstawówek liczą również dyrektorzy szkół powiatowych. Już dziś zapraszają młodzież na warsztaty oraz dni otwarte, podczas których będą mogli przedstawić swoją ofertę, opowiedzieć o zawodach oraz pokazać pracownie zawodowe.

Okazuje się, że większa współpraca potrzebna jest także podczas samego naboru. Tegoroczny nabór pokazał, że młodzież ma problem z zarejestrowaniem się w systemie elektronicznym. Powiat co roku organizuje szkolenia dotyczące obsługi systemu, na które już dziś zaprasza reprezentantów placówek.

Dojazdy

Starosta Iwona Brzozowska zwróciła uwagę, że podwójny nabór to także wyzwania, m.in. związane z zapewnieniem dojazdu do szkół. Od początku roku szkolnego za zgodą włodarzy gmin wprowadzono kilka zmian w rozkładach SubBus. Dzięki współpracy z dyrektorami szkół podstawowych część kursów w gminach udało się przesunąć tak, aby także uczniowie szkół powiatowych mieli zapewniony dojazd na zajęcia.

Wciąż jednak na niektórych liniach problemem są przepełnione autobusy.

Targi edukacji

Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ich uczniowie zostali zaproszeni na zbliżające się V Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji. Formuła wydarzenia ma w sposób ciekawy przedstawić przyszłym absolwentom nasze szkoły.

Iwona Małczak, koordynator Targów, poinformowała również o planowanych konkursach oraz warsztatach dla uczniów. Szczegóły zostały już przekazane do szkół.

Projekty

Spotkanie było również okazją do przybliżenia zebranym dwóch projektów.

„Profesjonalny system wsparcia dla szkół województwa lubuskiego” to projekt, który pozwala podnosić kwalifikacje kadry zarządzającej tj. dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników zespołów przedmiotowych i świetlic.

Z kolei realizowany przez Powiat Nowosolski program „Miej odwagę nie nadwagę” to działania dla uczniów z rocznika 2007.