W Starostwie podsumowano skutki wichury

W siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowujące przejście przez teren powiatu orkanu Ksawery. Przypomnijmy, najsilniej wiało w nocy z czwartku na piątek 6/7 października br., czego skutkiem było wielogodzinne wyłączenie prądu. Posiedzenie zwołał i rozpoczął Starosta Waldemar Wrześniak. – Nie przypominam sobie aż tak długiej awarii prądu – mówił Starosta. – Wszystkie służby spisały się bardzo dobrze, za co dziękuję. Zastępca Komendanta PSP Sławomir Ozgowicz przestawił działania strażaków podczas usuwania skutków wichury. Łącznie odebrano 180 zgłoszeń. W akcjach z ramienia Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyły 84 pojazdy i 371 strażaków, natomiast ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej – 142 pojazdy i 585 strażaków.
– Przyczyną braku prądu w całym powiecie, była zerwana przez powalone drzewa główna linia energetyczna w okolicach Rejowa – tłumaczył Komendant PSP Czesław Młynarczyk. – Przekaźniki telefonii komórkowej nie zapewniały łączności, sprawna pozostawała jedynie łączność radiowa pomiędzy dyżurnymi Powiatowego Stanowiska Kierowania i jednostkami PSP i OSP uczestniczącymi w akcji. Brak łączności telefonicznej uniemożliwiał również mieszkańcom zgłaszanie zdarzeń do PSP. Z dużym problemem zmagał się szpital w Nowej Soli, który potrzebował paliwa do swojego agregatu, a funkcjonować przestały również stacje paliw. Dlatego PSP udostępniła szpitalowi 500 litrów paliwa ze swoich zapasów. Komendant PSP zwrócił się do przedstawicieli gmin o podanie informacji, jakie ważne instytucje na ich ternie są wyposażone w agregaty prądotwórcze. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawdzają szczepionki znajdujące się u lekarzy rodzinnych, które muszą być przechowywane w lodówkach, czy przez brak prądu nie zostały uszkodzone. Kontrolowana była też żywność, szczególnie mięso znajdujące się w sklepach. Ta nadaje się do spożycia.
Do Powiatowego Lekarza Weterynarii nie zgłoszono zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt związanego z awarią. Fermy działające na terenie powiatu są wyposażone w agregaty prądotwórcze. Również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie zgłoszono poważnie uszkodzonych budynków, a jedynie drobne uszkodzenia dachów nie powodujące zagrożenia dla konstrukcji budynków.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Wiesław Staruch poinformował, ze drogi są przejezdne, trwa sprzątanie powalonych drzew i gałęzi z poboczy.
Do Urzędów Gmin wpływały zgłoszenia uszkodzonych budynków, w wyniku których jednak nikt nie odniósł obrażeń. W tej chwili trwa szacowanie i wycena strat.
– Należy rozważyć zakup cysterny do paliwa, która w sytuacji zagrożenia dostarczałaby paliwo we wskazane miejsce – podsumował na koniec komendant PSP Cz. Młynarczyk.