W profesjonalnych pracowniach SOSW uczą się kucharze, stolarze i introligatorzy

Uczniowie szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli wybrany przez siebie zawód poznają w szkole. Dlatego dobrze wyposażone pracownie warsztatowe w tej placówce to priorytet.

Powiat Nowosolski doposażył trzy pracownie zawodowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Ze sprzętu dla pomocników kucharzy, stolarzy i introligatorów, który udało się kupić w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”, już korzystają uczniowie.

Introligator

W pracowni poligrafii młodzież uczy się właśnie obsługi złociarki. – Obsługa tego urządzenia jest prosta i całkowicie bezpieczna, dlatego osoby z różnymi niepełnosprawnościami poradzą sobie bez problemu – zaznacza Cezary Piotrowski, nauczyciel przedmiotów związanych z poligrafią.

Introligatorzy dostali również profesjonalny laminator oraz ploter wraz komputerem i oprogramowaniem graficznym. Na warsztatach uczniowie m. in. przygotowują pomoce dydaktyczne do alternatywnych form komunikowania się.

– Mamy doskonale wyposażony warsztat. Na tych urządzeniach mogłaby pracować mała introligatornia – dodaje nauczyciel.

Kucharz

Słodkie muffiny i owocowe koktajle to menu, nad którym pracują kucharze. Zadanie ułatwia im nowy sprzęt w pracowni gastronomicznej – piec konwekcyjno-parowy oraz dwa nowoczesne roboty planetarne. Tych urządzeń tu zdecydowanie brakowało.

Stolarz

Praca wre również u stolarzy. Dobrze wyposażonej pracowni uczniom SOSW mogą pozazdrościć nawet zawodowcy. Wiertarka pozioma, szlifierka taśmowa i czołowa oraz profesjonalne ostrzałki, dzięki którym można naostrzyć piły i wiertła to nowy nabytek, który wzbogacił warsztat. – Można powiedzieć, że narzędzia do robienia stołów i krzeseł mieliśmy, teraz mamy również sprzęt, dzięki któremu możemy je jeszcze pięknie wykończyć – mówi Wiesław Sowula z SOSW.

Nowoczesny sprzęt, który trafił do czterech szkół Powiatu Nowosolskiego został kupiony dzięki programowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

SOSW doposażono m. in. w

  • złociarkę
  • profesjonalny laminator
  • ploter i komputer
  • szlifierki taśmową i czołową
  • piec konwekcyjno-parowy