W Elektryku czas na staż z Erasmusa

Od 25 lutego do 9 marca 2024 roku uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego “Elektryk” w  Nowej Soli realizować będą straż zagraniczny w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie CKZiU Elektryk wraz z opiekunamiZgodnie z harmonogramem realizacji zadań projektowych, 16 uczniów klas trzecich z CKZiU “Elektryk” w Nowej Soli odbędzie dwutygodniowy staże w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Udziału w programie Erasmus+ zapewni uczestnikom mobilności zdobycie praktycznych doświadczeń edukacyjno-zawodowych oraz podwyższy ich umiejętności  językowe.

Uczniowie na stażu wraz z opiekunami przygotują innowacje programowe dla czterech wybranych zawodów. Przygotowane innowacje programowe przedstawią nowe rozwiązania w zakresie kompetencji zawodowych pozwalających na przygotowanie absolwentów do wymagań pracodawców europejskiego rynku pracy. Uczniowie przygotują również portfolia prezentacyjnego, którego celem będzie przedstawienie osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Stworzą platformę promowania innowacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego w branży elektrycznej i budowlanej na pograniczu polsko-niemieckim.

Celem mobilności uczniów w programie Erasmus+, jest wzrost umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, połączenie wiedzy z umiejętnościami cyfrowymi na zasadzie komplementarności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań europejskiego rynku pracy.

Logo Erasmus +