Uzdolnieni stypendyści

Uczniowie dwóch szkół ponadgimnazjalnych tj. Agata Babiarz z I klasy Liceum Ogólnokształcącego
w Nowej Soli oraz Grzegorz Wusiewicz z II klasy technikum CKZiU Elektryk zostali stypendystami Marszałka Województwa Lubuskiego na lata 2015/2016. Stypendium motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym uczniom, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2015/2016 stypendium zostało przyznane 60 uczniów z Województwa Lubuskiego.

Jego otrzymanie to nie tylko wsparcie finansowe , ale też ogromne wyróżnienie i satysfakcja dla uczniów i nauczycieli, za docenienie talentu , zapału do nauki i ogromnej pracowitości. Jest to także promocja powiatu i regionu z którego pochodzą wyróżnienie.

W dniu 15 grudnia starosta nowosolski Waldemar Wrześniak wręczając listy gratulacyjne i upominki życząc jednocześnie dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń.

Agacie i Grzegorzowi jeszcze raz gratulujemy.