Uwaga! W czwartek zawyją syreny

W czwartek – 28 marca od godz. 12.00 do 12.30 na terenie powiatu nowosolskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej i nadany zostanie komunikat:

            – ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
            – odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.

Rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.