Uwaga! Paciorkowce kałowe w wodociągu w Mirocinie Średnim

Woda z wodociągu w Mirocinie Średnim nie nadaje się do spożycia. Podczas badań sanepid wykrył w niej paciorkowca kałowego. Wodociąg zaopatruje w wodę cztery miejscowości w gminie Kożuchów: Mirocin Średni, Mirocin Górny, Mirocin Dolny i Studzienic.

We wtorek 11 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli wydał decyzję, w której wzywa USKOM Kożuchów do przywrócenia w wodociągu publicznym w Mirocinie Średnim odpowiedniej jakości wody. Do tego czasu USKOM musi zapewnić mieszkańcom 4 miejscowości zastępcze źródło wody.

Woda z wodociągu może być używana tylko do spłukiwania urządzeń sanitarnych.

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w SUW w Mirocinie Średnim w próbce z 9 września wykryto obecność paciorkowców kałowych Obecność tych mikroorganizmów może świadczyć o nieodpowiednim uzdatnieniu wody lub uszkodzeniu systemu dystrybucji wody. Paciorkowce kałowe w wodzie mogą stwarzać zagrożenie zdrowia ludzkiego.

Sanepid wzywa administratora wodociągu do podjęcia natychmiastowych działań, które mają poprawić jakość wody.

Komunikat dotyczy czterech miejscowości zaopatrywanych przez wodociąg: Mirocin Średni, Mirocin Górny, Mirocin Dolny i Studzienic.