Uwaga hodowcy drobiu – zagraża nam wysoce zjadliwa grypa ptaków

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI -Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że wystąpienie ogniska grypy ptaków w Powiecie Nowosolskim jest realnie wysokie. Hodowcy drobiu muszą wzmocnić bioasekurację i zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał alert dotyczący ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy u ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Ogniska te wystąpiły na szlaku migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja występowaniu w najbliższym czasie kolejnych ognisk w tym także w Polsce. Analogiczną sytuację mieliśmy w 2005 i 2016 roku.

Powiatowy Lekarz weterynarii przypomina o konieczności:

  • wzmocnienia bioasekuracji przy utrzymaniu drobiu fermowego oraz przyzagrodowego
  • natychmiastowego zgłaszania do odpowiednich osób i instytucji tj. lekarzy weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii lub włodarzy gmin każdego podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, znalezienia padłych ptaków dzikich i drobiu.

Szczegółowe informacje dla hodowców drobiu, informacje dotyczące obowiązków posiadacza drobiu oraz podstawowych wymogów bioasekuracyjnych znajdują się na stronie PLW.